pl en

bb_logo_duze

Działamy na rzecz pszczół mieszkających w naszej Puszczy i dążymy do odrodzenia się tradycji bartniczych.

Naszym podstawowym celem jest tworzenie barci i opieka nad nimi. To barcie bowiem stanowią naturalne siedliska pszczoły środkowoeuropejskiej linii Augustowskiej.

Bractwo Bartne działa na terenie Puszczy Augustowskiej od 2013 r. jako grupa nieformalna, od 2015 r. jako fundacja, skupiając kilkanaście osób zaangażowanych w przywracanie bartnictwa w północno-wschodniej Polsce. Swoje działania prowadzimy niezależnie od projektów Lasów Państwowych, choć w pełnym porozumieniu z poszczególnymi Nadleśnictwami i innymi instytucjami, na których terenie zakładamy barcie i kłody bartne. Nasze motto to: Natura, Tradycja, Historia i w zasadzie w tych 3 prostych słowach zamyka się kwintesencja bartnictwa – działania na rzecz leśnych ekosystemów, kultywowanie tradycji poszanowania przyrody i życia w zgodzie z naturą oraz pamięć i przybliżanie historii naszych przodków.

Opiekujemy się obecnie 35 barciami i kłodami bartnymi w Puszczy Augustowskiej, na terenie nadleśnictw: Głęboki Bród, Augustów, Szczebra oraz Płaska. Naszą misję realizujemy dzięki wiedzy i umiejętnościom zdobytym od ostatnich depozytariuszy tradycji bartniczych na Białorusi oraz od nielicznych osób z naszego kraju, które w swoich rodzinnych przekazach zachowały strzępy tradycji bartniczych. Skarbnicą informacji są dla nas również źródła historyczne i zachowane zabytki bartnicze. W 2014 r. ściągnęliśmy i zabezpieczyliśmy ostatnią historyczną kłodę bartną w Puszczy Augustowskiej, w tym także roku pierwsze nasze barcie zapełniły się pszczołami.

Wspomagamy zakładanie nowych barci, nie tylko w naszych lasach, lecz także w całej Polsce, na Łotwie i Białorusi. Nasze cele realizujemy poprzez organizację szkoleń, warsztatów, wymianę doświadczeń i współpracę z osobami zaangażowanymi w bartnictwo w innych części kraju oraz poza jego granicami, organizację wystaw, pokazy, prowadzenie lekcji i działalność wydawniczą.

 

Kultura bartnicza dzięki staraniom Bractwa Bartnego od 2020 roku jest elementem Niematerialnego Dziedzictwa Ludzkości.
Bartnictwo dzięki staraniom Bractwa Bartnego od 2016 roku jest wpisane na Krajową Listę Niematerialnego Dziedzictwa.