pl en
27 listopada 2017 admin

Wilno i Kowno czyli bartnicza edukacja na Litwie

Dobiegł końca dwuetapowy projekt „Pszczoły” realizowany przez Bractwo Bartne wspólnie z Instytutem Polskim w Wilnie pod patronatem Ministerstwa Środowiska na Litwie.
Jeszcze we wrześniu nasi bartnicy: Piotr Piłasiewicz i Karol Wrona gościli w Wilnie realizując bartniczy project edukacyjny połączony z plenerową wystawą „Ostatni Bartnicy’ prof. Krzysztofa Hejke. Była to pierwsza wystawa poświęcona bartnictwu na Litwie, gdzie obecnie aktywnie tradycje bartnicze kultywują tylko 2 osoby: jedna w okolicach Druskiennik, a druga na połnocy w okolicy Szawli. Natomiast nasza wystawa zamontowana w plenerze w głównym parku Wilna przedstawia bartnictwo w ujęciu transgranicznym jako wspolny element tradycji I historii narodów dawnej Rzeczypospolitej.
  W  ramach zajęć edukacyjnych przeprowadzonych przez Piotra Piłasiewicza w ramach jego program stypendialnego z Ministerstwa Kultury I Dziedzictwa  Narodowego przeprowadzono zajęcia na temat Bartnictwa dla 18 klas szkół podstawowych z Wilna, zarówno dla młodzieży polskiej jak I litewskiej. Zajęcia dla klas litewskich odbywały się z pomocą tłumacza.

Goście specjalni i organizatorzy wystawy w Kownie. Fot. A. Antoniewicz

Natomiast w ostatni weekend 17-go listopada w Muzeum Przyrodniczym w Kownie odbył się wernisarz wystawy „Ostatni Bartnicy”, wystawa zagościła w Kownie na ponad miesiąc do 5.01.2018. Podczas wernisarzu oprócz prezentacji autora  prof. Krzysztofa Hejke  odbyła się również premiera litewskiego wydania albumu „Pszczoły” Piotra Sochy – ciekawej I pięknie ilustrowanej książki dla dzieci poświeconej pszczołom w której bartnictwu poświęconych jest również kilka stron.
Inicjatorka projektu była Agata Antoniewicz I z tego miejsca chcielibyśmy jej serdecznie podziękować! Jak również dziekujemy dla Instytutu Polskiego w Wilnie za organizację i współpracę!
Na koniec kilka artykółów i informacji o zrealizowanym projekcie z Litewskich i Polskich portali
https://web.facebook.com/debesuganyklos/photos/ms.c.eJxNkcmNRUEIAzMasS~;5JzZqI3j~;ahlTBu62cG8nD2rxPx5BSqtNT7CSFMkkW8HgMFqHJkMoWcGNPJgjVmB6GZUreCI0eEND6XFU0woSI3yOeiNutRneb62cQ5me4KYfGDisF92ni96IJEbkwJgBllffadpeaE3blLuY4IS9YErYUvWzBYIvhzYBTLetNRxRR6oAM74TtkAI3nsQwMQXzNLwubwMcbS9EReMqO6Ix2T0leMGaeQ6Cp8LOo7Sqf89KudRlyGFci3~;~;3F9eQ~-~-.bps.a.1994652870561233.1073741842.805767656116433/1994655950560925/?type=3&theater
Działania edukacyjne zrealizowano w  ramach stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
, , , , , ,