pl en
24 kwietnia 2024 admin

LTPL00145 – Forest Tree Beekeeping – A Tradition without Borders

Nasza fundacja bierze udział w międzynarodowym programie Interreg Lithuania-Poland Programme na lata 2021-2027 (perspektywa 2024-2026) współfinansowanego przez Unie Europejską.
Wraz z naszymi partnerami z Litwy z Dzūkijos Nacionalinis Parkas – Dzukija National Park w ramach projektu będziemy na różne sposoby promować bartnictwo.
Nasze szeroko zakrojone działania na najbliższe 2 lata obejmują :
-Rozbudowę i lepsze wyposażenie ekspozycji Muzeum Kultury Bartniczej w Augustowie;
-Budowę muzeum bartnictwa w Musteika na Litwie;
-Międzypokoleniowe Warsztaty bartnicze
-Organizacje Kleczby w Augustowie oraz w Musteikach na Litwie
-Zakup środków trwałych umożliwiających wykonanie projektu oraz stanowiących nieodzowną pomoc w naszej pracy z leśnymi pszczołami;
-Promocję i rozpowszechnianie wiedzy w tym wspólną publikację na temat Polsko-Litewskich tradycji bartniczych;
-Stworzenie transgranicznego szlaku śladami bartnictwa;
Wszystko to dla promocji bartnictwa, poprawy dobrostanu pszczół, integracji regionów oraz kultywowania tradycji i historii.
Zapraszamy do śledzenia na bieżąco informacji o projekcie na stronie Bractwa
,